Tas raštų margumas

 Pagal: dvylikakedziu.lt 

        Žemaitiškų skrynių paviršius dažnai šaltų, mėlynai žalsvų arba šiltesnių rudai raudonų tonų. Tokios tamsių atspalvių su vešliais ornamentais latvių skrynios primena žemaitiškas. Kita vertus, ornamentas Latvijoje labiau stilizuotas ir turi daugiau grafinių bruožų. Lyginant atskirus Lietuvos regionus, Žemaitijos polichrominė tapyba daugiausiai panašumų turi su Užnemunės baldų koloristiką. Užnemunei būdingos laukų sistemos skrynios. Paviršius tamsių ir vidutinio tamsumo raudonai rudų bei mėlynų spalvų. Fono ir ornamento spalvos derinamos kontrasto principu: šilti tonai derinami su šaltais, panaudojamos balta ir juoda spalvos.

Aukštaitijoje ir vidurio Lietuvoje vyrauja šviesesnio ir švelnesnio žalio ir mėlyno fono skrynios, kuriose daugiausia tapomi šiltų raudonų ir geltonų tonų ornamentai.

        Skrynioms Dzūkijoje būdingas geltonas arba mėlynas fonas ir juodos spalvos ornamentai. Taip pat randamos mėlyno, geltono arba kitokio fono skrynios su geltonos, raudonos ir baltos bei juodos spalvos ornamentais.